Party Sashes

McLean Smocked Party Sash™ -- White w/ Trees
McLean Smocked Party Sash™

$13.99 $34.00

all sales final. extra 15% off in cart.

Taffeta Party Sash -- White
Taffeta Party Sash -- Blue
Taffeta Party Sash -- Pink
Taffeta Party Sash -- Champagne