OLDER GIRL SPECIAL OCCASION

Worthington Dress
Taffeta Party Dress -- White w/ White Sash
Party Skirt -- Red Taffeta
Cotton Party Sash
Cotton Party Sash

$22.00

Sold Out
Taffeta Party Dress -- Pink w/ Pink Sash
Edenham Dress -- Blue w/ White
Edenham Dress -- Pink w/ White
Edenham Dress -- White w/ Pink
Edenham Dress -- White w/ Blue
Edenham Dress -- White w/ Navy
Party Skirt -- Pink Taffeta
Party Skirt -- Blue Taffeta
Party Skirt -- White Taffeta